Къде е бебето ми?

Десет стъпки за успешно кърмене

Всяко заве­де­ние, което пред­лага услуги за родилки и ново­ро­дени, трябва:

  1. Да има пис­мена поли­тика за кър­ме­нето, която рутинно се съоб­щава на всички здравни работници.
  2. Да обу­чава всички здравни работ­ници в уме­ния, необ­хо­дими за изпъл­не­ни­ето на тази политика.
  3. Да инфор­мира всички бре­менни жени за пол­зите и начи­ните на кърмене.
  4. Да пре­дос­тавя помощ на май­ките за започ­ване на кър­мене до ½ час след раждането.
  5. Да се показва на май­ките как да кър­мят и как да под­дър­жат лак­та­ци­ята, дори ако се налага да бъдат раз­де­лени от тех­ните бебета.
  6. Да не се дава на ново­ро­де­ните храна или теч­ности, раз­лични от кър­мата, освен ако това не се налага по меди­цин­ски показания.
  7. Да нас­та­нява заедно май­ките и децата и те да не бъдат раз­де­ляни 24 часа в денонощието.
  8. Да се насър­чава кър­ме­нето на поискване.
  9. Да не се дават бибе­рони на кър­ме­ните бебета.
  10. Да се насър­чава съз­да­ва­нето на групи за под­к­репа на кър­ме­нето и да се насоч­ват май­ките към тях при изпис­ва­нето от бол­ни­цата или родил­ния дом.

Leave a Reply

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.