Къде е бебето ми?

Дебра Паскали: Кувьоз

Бебето трябва да се сложи на гър­дите на май­ката вед­нага след като се роди. Май­ката е един­с­т­ве­ният човек, чиято телесна тем­пе­ра­тура ще се нагоди да стопли бебето, кол­кото е нужно или да го охлади, кол­кото е нужно, ако бебето стане пре­ка­лено топло. Така че ние никога не бива да сла­гаме ново­ро­дено бебе в кувьоз. Дори и преж­дев­ре­менно роде­ните бебета, които се нуж­даят от допъл­ни­телни грижи, се раз­ви­ват най-добре, когато са върху май­ките си. Това е, което раз­би­раме от изс­лед­ва­ни­ята и аз виж­дам като пъту­вам по света. В моята общ­ност ние при­ла­гаме кен­гуру грижи дори и при бебета на по 28 сед­мици. И кол­кото повече въз­мож­ност имат за кон­такт кожа-до-кожа и кър­мене, тол­кова по-бързо бебе­тата над­да­ват на тегло, по-здрави са и биват изпи­сани по-рано от болницата.

Leave a Reply

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.