Къде е бебето ми?

Дебра Паскали: Майка и бебе — кожа до кожа

Май­ките и бебе­тата пре­кар­ват девет месеца заедно, като еди­ният живот расте в дру­гия. Те никога не трябва да бъдат раз­де­ляни след раж­да­нето. Те се счи­тат за диад, една еди­ница, трябва да са заедно. Когато едно бебе е раз­де­лено от майка си, то винаги ще плаче, за да про­тес­тира. След време те спи­рат да пла­чат, защото изпа­дат в отча­я­ние. Когато едно бебе е само и отча­яно — замис­лете се как вие бихте се почув­с­т­вали. Вие сте пла­кали и пла­кали и никой не е чул гласа ви. Стрес хор­мо­ните на бебето се покач­ват. А едно бебе в стрес по-трудно регу­лира тем­пе­ра­ту­рата си, диша­нето си, сър­деч­ния си ритъм. Вед­нага след като го сло­жим пак при май­ката, бебето ще регу­лира тем­пе­ра­ту­рата си, сър­деч­ния си ритъм и диша­нето си.

Leave a Reply

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.