Къде е бебето ми?
Home » Банери

Банери

Изпол­з­вайте бане­рите, за да раз­г­ла­сите кам­па­ни­ята или да пока­жете под­к­репа на дви­же­ни­ето за нераз­де­ляне на майки и бебета.

Пър­вият код е HTML.
Вто­рият е обик­но­вено за форуми.


Близо до майката

<a href="http://firstcontact.rodilnitza.com/"><img src="http://firstcontact.rodilnitza.com/banners/blizo-do-maikata.gif" /></a>

[url=http://firstcontact.rodilnitza.com/][IMG]http://firstcontact.rodilnitza.com/banners/blizo-do-maikata.gif[/IMG][/url]


Къде е бебето ми?

<a href="http://firstcontact.rodilnitza.com/"><img src="http://firstcontact.rodilnitza.com/banners/kade-e-bebeto-mi.gif" /></a>

[url=http://firstcontact.rodilnitza.com/][IMG]http://firstcontact.rodilnitza.com/banners/kade-e-bebeto-mi.gif[/IMG][/url]


Първи контакт

<a href="http://firstcontact.rodilnitza.com/"><img src="http://firstcontact.rodilnitza.com/banners/parvi-kontakt-detail.gif" /></a>

[url=http://firstcontact.rodilnitza.com/][IMG]http://firstcontact.rodilnitza.com/banners/parvi-kontakt-detail.gif[/IMG][/url]


Първи контакт

<a href="http://firstcontact.rodilnitza.com/"><img src="http://firstcontact.rodilnitza.com/banners/parvi-kontakt.gif" /></a>

[url=http://firstcontact.rodilnitza.com/][IMG]http://firstcontact.rodilnitza.com/banners/parvi-kontakt.gif[/IMG][/url]

 


Близо до майката

<a href="http://firstcontact.rodilnitza.com/"><img src="http://firstcontact.rodilnitza.com/banners/blizo-do-maikata-sm.gif" /></a>

[url=http://firstcontact.rodilnitza.com/][IMG]http://firstcontact.rodilnitza.com/banners/blizo-do-maikata-sm.gif[/IMG][/url]

 


Първи контакт

<a href="http://firstcontact.rodilnitza.com/"><img src="http://firstcontact.rodilnitza.com/banners/parvi-kontakt-sm.gif" /></a>

[url=http://firstcontact.rodilnitza.com/][IMG]http://firstcontact.rodilnitza.com/banners/parvi-kontakt-sm.gif[/IMG][/url]