Къде е бебето ми?
Home » Брошура

Брошура

Знаете ли защо се раз­де­лят ново­ро­де­ни­те от май­ки­те им? Знаете ли как­ви са пра­ва­та Ви спря­мо соб­с­тве­но­то Ви дете по вре­ме на бол­нич­ния Ви престой? Изтеглете бро­шу­ра­та “Къде е бебе­то ми?” и се инфор­ми­рай­те за това как­ви пра­ва са Ви гаран­ти­ра­ни по закон и не могат да Ви бъдат иззе­ти от вът­реш­ни­те пра­ви­ла на болницата.

Къде е бебето ми брошура

Брошурата е в PDF фор­мат и за да я види­те ви е нужен Acrobat Reader. Можете да сва­ли­те Acrobat Reader без­п­лат­но от тук: